Terug

Veelgestelde vragen over vergunning incassobureau

Veelgestelde vragen over Incassobureau - vergunning

Waarom moet ik als incassobureau een bemiddelaarsvergunning hebben?

U heeft een vergunning nodig als u assisteert bij het beheer van een consumptief kredietovereenkomst. U heeft geen vergunning nodig als u alleen assisteert bij het innen van de vordering. Doet u meer dan dit innen, dan heeft u een bemiddelaarsvergunning van de AFM nodig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het afspreken van betalingsregelingen met de consument.

Stuur deze vraag door

Wat houdt het assisteren bij het innen van de vordering in?

Als u alleen maar assisteert bij het innen van de vorderingen valt u onder een vrijstelling en heeft u geen vergunning nodig. Bij het innen van de vordering gaat het om werkzaamheden zoals het contact opnemen met de consument en het communiceren over de vordering om de vordering te innen. Houden de werkzaamheden meer in dan vallen deze werkzaamheden niet onder de vrijstelling en heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een betalingsregeling afspreekt met een consument.

Stuur deze vraag door

Waarom moet ik als incassobureau een aanbiedersvergunning hebben?

Als u een vordering of kredietovereenkomst overneemt, wordt u de aanbieder. Op dat moment heeft u een aanbiedersvergunning nodig. Er bestaat een uitzondering hierop. Deze uitzondering is bedoeld voor Special Purpose Vehicles (SPV). Dit zijn constructies waarbij de nieuwe eigenaar al het beheer uitbesteedt aan een kredietbeheerder die een vergunning heeft voor het bemiddelen in krediet.

Stuur deze vraag door

Geldt de vergunningplicht ook voor deurwaarders?

Dit is afhankelijk van de activiteiten die de deurwaarder uitvoert. De activiteiten zijn leidend bij het bepalen of er wel of geen vergunning nodig is. De vrijstelling van de vergunningplicht geldt bijvoorbeeld alleen indien activiteiten worden verricht die zien op het incasseren van de vordering of het verlenen van kosteloos uitstel van betaling.

Stuur deze vraag door

Wat is de verantwoordelijkheid van een aanbieder van consumptief krediet bij het inschakelen van een incassobureau bij betalingsachterstanden?

De AFM heeft de leidraad ‘Consumenten en Incassotrajecten’ gepubliceerd. De kredietaanbieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen klanten, ook bij het eventueel uitbesteden aan een incassobureau. De AFM verwacht daarom van de kredietaanbieder dat hij eerst zelf probeert een oplossing te vinden met de klant voordat een incassobureau wordt ingeschakeld.  De leidraad beschrijft hoe kredietaanbieders de betaalachterstanden van consumenten moeten aanpakken. Ook beschrijft de leidraad op welke onderdelen kredietaanbieders schriftelijke afspraken moeten maken om het klantbelang te borgen.

Stuur deze vraag door

Welke werkzaamheden mogen zonder vergunning verricht worden?

Als er alleen contact wordt gelegd om de vordering te innen, dan is er geen vergunning nodig. Bij het innen van de vordering gaat het om werkzaamheden zoals contact opnemen met de consument en het communiceren over de vordering om de vordering te innen. Houden de werkzaamheden meer in dan dat, bijvoorbeeld het afspreken van een betalingsregeling met een consument, dan vallen deze werkzaamheden niet onder de vrijstelling en heeft u wel een vergunning nodig. Per 1 januari 2019 is de vrijstelling ook van toepassing wanneer daarbij kosteloos uitstel van betaling wordt verleend.

Stuur deze vraag door