Terug

Welke aanpassingen worden doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

De uitzondering voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in het huidige artikel 1:21 Wft komt te vervallen. Er wordt in plaats daarvan een vrijstelling van de vergunningsplicht opgenomen voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in de Vrijstellingsregeling Wft. Daarnaast komen de huidige vrijstellingen voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en vee verzekeringen, glasverzekeringen; en reisbureaus of reisorganisaties te vervallen.Naar alle veelgestelde vragen