Terug

Welke aanpassingen zijn doorgevoerd in de Vrijstellingsregeling Wft?

De uitzondering voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in het huidige artikel 1:21 Wft is komen te vervallen. Er is in plaats daarvan een vrijstelling van de vergunningsplicht opgenomen voor partijen die bemiddelen in aanvulling op een goed of dienst in de Vrijstellingsregeling Wft. Daarnaast zijn de huidige vrijstellingen voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, paarden- en vee verzekeringen, glasverzekeringen; en reisbureaus of reisorganisaties komen te vervallen.Naar alle veelgestelde vragen