Terug

Welke informatie moet u aanleveren voor de aangepaste notificatieprocedure?

Deze informatie vindt u in artikel 57d Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft (nieuw). Het gaat om de volgende gegevens: (a) een opgave van de naam, het adres en het nummer van inschrijving in het openbaar register, bedoeld in artikel 1:107 Wft van de bemiddelaar in verzekeringen; (b) een opgave van lidstaat waar u voornemens bent het bijkantoor te openen; (c) een opgave van de categorie waarbinnen u uw diensten verricht; middels een zelfstandige vergunning, als aangesloten onderneming of verbonden bemiddelaar, (d) indien van toepassing, de relevante verzekeringsbranches waarin u werkzaam bent; (e) het adres in de lidstaat van ontvangst waar documenten kunnen worden opgevraagd; en (f) de identiteit van de personen die het dagelijks beleid van het bijkantoor gaan bepalen.Naar alle veelgestelde vragen