Terug

Op welke wijze moet ik het IPID verstrekken?

Het uitgangspunt is dat u het IPID kosteloos schriftelijk aan de klant. U kunt echter, na toestemming van de klant, de informatie op een andere duurzame drager verstrekken, mits dit past in de context waarin u met de klant zaken doet. U kunt het IPID tevens via uw website verstrekken als:

  1. het gebruik van de website past in de context waarin hij met de cliënt zaken doet
  2. de klant elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het adres van de website en de plaats op de website waar de informatie kan worden verkregen
  3. de informatie actueel is en, zolang dat voor de klant van belang is, op de website toegankelijk blijft. 

Dat de wijze van verstrekking past in de context waarin u met de klant zaken doet, wordt bewezen door het feit dat de klant regelmatig toegang heeft tot internet. Het gegeven dat hij een e-mailadres opgeeft om met u zaken te kunnen doen geldt als bewijs hiervan.Naar alle veelgestelde vragen