Terug

IDD - Bemiddelen en advies

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Bemiddelen en advies

Wat betekent de aanpassing van de definitie van bemiddelen voor u in de praktijk?

In het conceptwetsvoorstel van de Wft wordt de definitie van bemiddelen aangepast. Deze aanpassing verduidelijkt de manier waarop de wettelijke definitie van bemiddeling wordt toegepast in een online omgeving. Door deze wijziging wordt de huidige lijn van de AFM over de definitie van bemiddeling in een online omgeving verankerd in de wet. Deze aanpassing leidt dus niet tot wijziging van de huidige praktijk.

Stuur deze vraag door

Hoe moet u de wensen en behoeften van klanten inventariseren?

Een aanpassing in het conceptwetsvoorstel van de Wft leidt ertoe dat u bij de bemiddeling in een verzekering de wensen en behoeften van uw klant moet inventariseren. Deze verplichting geldt zowel als u de klant adviseert, als bij execution only dienstverlening.

Bij het inventariseren van de wensen- en behoeften kunt u afgaan op de informatie die door de klant zelf is verstrekt. U hoeft geen aanvullende vragen te stellen. Het inventariseren van de wensen en behoeften leidt niet tot het geven van advies in de zin van de Wft.

Bij advies gaat het om een gepersonaliseerde aanbeveling aan de klant op basis van de door u uitgevraagde financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van uw klant.

Stuur deze vraag door

Wat brengt de verandering van de vakbekwaamheidseisen voor leidinggevenden voor u mee?

Als er sprake is van dienstverlening met betrekking tot verzekeringen, stelt artikel 6 BGfo Wft vakbekwaamheidseisen aan feitelijk leidinggevenden van personen met klantcontact. Feitelijk leidinggevenden moeten de opgedane kennis actueel houden. Er is geen sprake van een diplomaplicht voor deze feitelijk leidinggevenden (behalve wanneer zij zich ook rechtstreeks bezig houden met adviseren). De vereisten die gesteld worden in de modules basis, schadeverzekeringen particulier en schadeverzekeringen zakelijk corresponderen met de eisen van de richtlijn. Voor zover relevant kunt u aansluiting zoeken bij deze modules.

Stuur deze vraag door