Terug

Wat betekent die aanpassing van de reikwijdte van de Wft voor u in de praktijk?

In de Wft is de reikwijdtebepaling van de Wft aangepast.

In de reikwijdtebepaling is nu vastgelegd dat de Wft niet van toepassing is op personen met een ander hoofdberoep dan bemiddelen in verzekeringen, die klanten incidenteel advies geven over verzekeringen. Denk bijvoorbeeld aan belastingadviseurs, accountants of advocaten. Deze personen mogen niet de bedoeling hebben om een verzekering te sluiten of om de klant te assisteren bij het beheer of de uitvoering van een verzekering.

Ook is in de reikwijdtebepaling vastgelegd dat de Wft niet van toepassing is op het beroepshalve afhandelen van schadegevallen voor een verzekeraar, de schaderegeling en schade-expertise. Voorheen waren deze 2 groepen uitgezonderd van de vergunningplicht via de Vrijstellingsregeling Wft. Ook onder de IDD hoeven deze partijen dus geen vergunning aan te vragen, mits zij aan de voorwaarde van artikel 1:21 Wft voldoen.

De Vrijstellingsregeling Wft is door de wetgever aangepast. Zie daarvoor het Staatsblad.Naar alle veelgestelde vragen