Terug

Wanneer worden de tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld?

De tarieven voor het doorlopend toezicht worden eind mei van het jaar door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en begin juni in de Staatscourant en op de website van de AFM gepubliceerd. Voorafgaande aan de vaststelling van de tarieven vindt het proces van berekening, afstemming, overleg en goedkeuring plaats.Naar alle veelgestelde vragen