Terug

Hoe worden de toezichtkosten per categorie ondernemingen verdeeld?

De toezichtkosten per categorie ondernemingen worden verdeeld naar de mate waarin de categorie ondernemingen beslag legt op de capaciteit van de AFM, gebaseerd op de gerealiseerde toezichtinspanning van de afgelopen drie jaar en de verwachte toezichtinspanning voor de komende twee jaar. Hoewel deze toezichtinspanning per categorie per jaar kan verschillen worden de aandelen niet jaarlijks opnieuw aangepast; deze worden in principe voor vijf jaar vastgesteld. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wet bekostiging financieel toezicht om te voorkomen dat de bijdragen jaarlijks sterk verschillen.Naar alle veelgestelde vragen