Terug

Hoe worden de toezichtkosten per groep ondernemingen verdeeld?

De toezichtkosten per groep ondernemingen worden verdeeld naar de mate waarin de groep ondernemingen beslag legt op de capaciteit van de AFM. Hoewel de kosten per toezichtcategorie per jaar kunnen verschillen worden de aandelen niet jaarlijks opnieuw aangepast. Dit is een belangrijk uitgangspunt van de Wet bekostiging financieel toezicht om te voorkomen dat de bijdrage jaarlijks sterk verschillen.Naar alle veelgestelde vragen