Terug

Eén van de eisen om een vergunning als financieel dienstverlener te krijgen is de eis dat ik moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekeraar geeft echter aan dat ik pas een verzekering krijg als ik een AFM vergunning heb. Wat nu?

Als u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanvraagt bij een verzekeraar en u de ondertekende offerte aan hen heeft verzonden, ontvangt u (veelal) een voorlopige dekkingsbevestiging. In deze dekkingsbevestiging staat dat de dekking van de verzekering ingaat op het moment dat u een vergunning krijgt van de AFM. De AFM heeft voldoende aan een kopie van de ondertekende offerte en de voorlopige dekkingsbevestiging om uw vergunningaanvraag te kunnen behandelen.Naar alle veelgestelde vragen