Terug

Hoe kunt u inloggegevens aanvragen voor het Digitaal loket?

Voor het aanvragen van een vergunning of om wijzigingen door te voeren moet u eerst inloggen. Daarvoor heeft u een  AFM ID nodig.

Bij elke aanvraag voor een AFM ID wordt gecontroleerd of de aanvrager bevoegd is om een AFM ID aan te vragen. Een aanvrager is bevoegd als uit het ingevoerde e-mailadres blijkt dat de aanvrager werkzaam is bij de onderneming waarvoor het AFM ID wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld: het e-mailadres jansen@afm.nl maakt duidelijk dat Jansen bij de AFM (www.afm.nl) werkt. Als het e-mailadres geen uitsluitsel biedt, dan moet de aanvrager op een andere wijze bewijzen dat hij bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen. 

Dit kan bijvoorbeeld met een kopie van een identiteitsbewijs plus een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) waarin hij als bestuurder wordt vermeld. Als de aanvrager geen bestuurder is en dus niet bij de KvK wordt vermeld, dan is er naast een identiteitsbewijs een getekende verklaring nodig van een bestuurder en een uittreksel uit de KvK waarin deze bestuurder wordt vermeld.

Vul op het aanvraagformulier AFM ID uw bedrijfsgegevens in en kies zelf een gebruikersnaam. Binnen een tot 2 werkdagen ontvangt u een wachtwoord op het door u opgegeven e-mailadres. 

Zie ook de veelgestelde vragen over het Digitaal loket.

 


Naar alle veelgestelde vragen