Terug

A.N.L.J. van Bree

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam A.N.L.J. van Bree

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
A.N.L.J. van Bree Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 04 dec 2017

Datum laatste update: 01 december 2021

Informatie delen

Delen via: deel