Terug

A.G.J. Gerritsen

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam A.G.J. Gerritsen

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
A.G.J. Gerritsen Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 19 aug 2020

Datum laatste update: 09 december 2021

Informatie delen

Delen via: deel