Terug

SNS REAAL Groep N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 10 nov 2011 - 07:15
  • Statutaire naam SNS REAAL Groep N.V.
  • Titel Trading update derde kwartaal 2011, SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 42 miljoen / Trading update third quarter 2011, SNS REAAL posts third quarter net profit of € 42 million
  • Bericht Hoofdpunten in het derde kwartaal • Nettowinst kernactiviteiten van € 111 miljoen; groei in sparen, banksparen, pensioenen en overlijdensrisicoverzekeringen • Afnemend verlies Property finance van € 69 miljoen; fors lagere waardeverminderingen leningen • SNS Bank (kernbedrijf) boekt nettowinst van € 50 miljoen, na € 11 miljoen netto afboeking op Griekse staatsobligaties • Nettowinst Verzekeringsactiviteiten van € 89 miljoen, positief beïnvloed door rentederivaten • Core Tier 1 ratio SNS Bank NV stijgt tot 8,6% (1) • DNB solvabiliteitspercentage van de Verzekeringsactiviteiten robuust op 185%, maar lager als gevolg van volatiele financiële markten • kredietlimieten SNS Zakelijk en Property finance verder teruggebracht met € 0,6 miljard (1) Berekend op basis van Basel II, rekening houdend met de 80% ondergrens van Basel I. Keypoints for the third quarter • Net profit at core activities of € 111 million; growth in savings, bank savings, pensions and term life • Narrowing loss at Property Finance of € 69 million; loan impairments sharply lower • Net profit of € 50 million at SNS Bank (Core), including an € 11 million net impairment on Greek government bonds • Net profit at Insurance activities of € 89 million, positively impacted by interest rate hedges • Core Tier 1 ratio SNS Bank NV increases to 8.6% (1) • Regulatory solvency of Insurance activities robust at 185%, but lower due to volatile financial markets • Commitments at SNS SME and Property Finance reduced further by € 0.6 billion (1) Based on Basel II, taking into account the 80% floor of Basel I.

Gerelateerde downloads

201111100000000004_SNS REAAL_Trading Update Q3 2011_ENG.pdf
201111100000000004_SNS REAAL_Trading Update Q3 2011_NL.pdf

Datum laatste update: 28 september 2022

Informatie delen

Delen via: deel