Terug

EMIR - rapportage aan Trade Repositories

Per 12 februari 2014 geldt de meldingsverplichting rapportageverplichting aan Trade Repositories. Iedere partij die een derivatencontract afsluit moet onder EMIR de details van deze transactie rapporteren aan eenTrade Repository.

Een Trade Repositorie is een entiteit die centraal de rapportage van derivaten verzamelt en bewaart in een transactieregister. Deze Trade Repositories verschaffen regelgevers en toezichthouders meer inzicht in de (OTC)-derivatenmarkt. EMIR wil hiermee de transparantie van de derivatenmarkt vergroten.

Als u derivatencontracten gaat afsluiten, moet u:

 • besluiten of u zelf gaat rapporteren of dit gaat uitbesteden
 • voor de rapportages die u zelf uitvoert een Trade Repository kiezen
 • een Legal Entity Identifier (LEI) aanvragen.

Wat wordt van u verwacht?

De rapportageplicht geldt voor alle derivaten en voor iedere gebruiker ervan. Dit betekent dat wanneer u partij bent bij een derivatencontract, u dit contract moet melden bij een Trade Repository. Dit geldt ongeacht of dit contract op een beurs, MTF of over-the-counter verhandeld is en ongeacht of dit contract onder de centrale clearingverplichting of bilaterale afwikkeleisen valt. Meer informatie over deze verplichtingen vindt u op de EMIR-overzichtspagina.

Beide partijen bij een derivatencontract rapporteren afzonderlijk de gegevens van dit contract en elke wijziging of beëindiging hiervan, ieder aan een Trade Repository van zijn keuze. De gegevens worden uiterlijk op de werkdag na de uitvoering van de transactie, de wijziging of de afwikkeling van het contract gerapporteerd.Terugwerkende kracht

Voor contracten die zijn afgesloten na 12 februari 2014 geldt dat de gegevens uiterlijk op de werkdag na de uitvoering van de transactie, de wijziging of de afwikkeling van het contract gerapporteerd moeten worden.

Contracten die al uitstonden op 16 augustus 2012 (de datum van inwerkingtreding van EMIR) en nog altijd uitstonden op 12 februari 2014 moeten 90 dagen na deze datum (13 mei 2014) gerapporteerd worden aan een Trade Repository. Contracten die al uitstonden op 16 augustus 2012, maar niet meer uitstonden op 12 februari 2014 moeten, binnen 3 jaar na deze datum (12 februari 2017) gerapporteerd worden gemeld.

Trade Repositories

In totaal zijn er op dit moment (november 2014) zes geregistreerde Trade Repositories in de EU:

 • DTCC Derivatives Repository Ltd. (DDRL), gevestigd in Engeland
 • Regis-TR S.A., gevestigd in Luxemburg
 • ICE Trade Vault Europe Ltd (ICE TVEL), gevestigd in Engeland
 • UnaVista Ltd, gevestigd in Engeland
 • CME Trade Repository Ltd (CME TR), gevestigd in Engeland
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. (KDPW), gevestigd in Polen.

Deze Trade Repositories nemen de rapportage van alle derivaten - commodoties, schuld, buitenlandse handel, eigen vermogencommodities, valuta, equity, rente en andersoverige - op zich, ongeacht of de contracten op de beurs verhandeld worden of niet.

Zelf rapporteren of uitbesteden?

U kunt ervoor kiezen zelf te rapporteren, of om dit uit te besteden. Er zijn hiervoor onder andere de volgende mogelijkheden:

 • Iedere wederpartij rapporteert zelf direct aan de Trade Repository.
 • De twee wederpartijen spreken af dat één van de wederpartijen beide rapportageverplichtingen op zich neemt.
 • Eén van de wederpartijen besteedt de rapportageverplichting uit aan een derde partij terwijl de andere wederpartij zelf rapporteert.
 • Beide wederpartijen besteden hun rapportageverplichting uit aan verschillende derde partijen.
 • Beide wederpartijen besteden hun rapportageverplichting uit aan dezelfde derde partij, zoals de CCP.

Wanneer u één van de wederpartijen bent bij een derivatencontract en dit dus moet melden, bent u vrij om te kiezen aan welke Trade Repository u dit doet. Welke gegevens u moet rapporteren kunt u vinden op de pagina’s 187 tot 193 van het ESMA voorstel voor de Technische Standaarden.

Aanvraag Legal Entity Identifier (LEI)

Verscheidene belangrijke velden van de transactierapportage moeten uiteindelijk gerapporteerd worden op basis van een zogenaamde Legal Entity Identifier (LEI). Deze code is wereldwijd uniek voor de instelling die de LEI heeft aangevraagd.

Een interim LEI - of pre-LEI- goedgekeurd door de LEI Regulatory Oversight Committee is verplicht voor het doen van de rapportage aan de Trade Repository. Meer informatie over het gebruik van de (interim) LEI voor de rapportage aan Trade Repositories vindt u op de ESMA-website.

In Nederland is de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor de uitgifte van de (pre-)LEI. Deze vraagt u aan via de website van de Kamer van Koophandel. De KVK pre-Lei is goedgekeurd door de Regulatory Oversight Committee (ROC).

Meer informatie over de LEI vindt u op de website van de Kamer van Koophandel en de website van de LEI ROC, vooral in het volgende FSB-rapport.

Eventueel is het ook mogelijk een (pre-)LEI te gebruiken uit een andere jurisdictie zoals de Verenigde Staten (CICI) of Duitsland (WM Datenservices), bijvoorbeeld als u daar reeds over beschikt.

Waarom deze verplichting?

Er bestaat momenteel geen eenduidig overzicht van de opbouw van derivatenposities door partijen. Bovenstaande rapportageplicht brengt daar verandering in. Trade Repositories moeten toegankelijk zijn voor ESMA, nationale bevoegde (toezichthoudende) autoriteiten en betrokken centrale banken. Regelgevers krijgen zodoende een beter overzicht van tegenpartijrisico en kunnen eventuele problemen, zoals concentratie van risico, in een vroeg stadium signaleren. Daarnaast verzorgen de Trade Repositories voor de markt een overzicht van geaggregeerde posities per derivatenklasse.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen