Terug

5 vragen over het communicatieplan bij transitie

Nieuws

vrouw-pen-ondertekenen

Op ons pensioenevent hoorden we in de breakout-sessie over het communicatieplan welke vragen in de sector leven. De 5 meestgestelde vragen kunnen we hier alvast beantwoorden. Na de zomer komen we met concept-guidance. 

1. Waarom moeten pensioenuitvoerders bij de transitie een communicatieplan inleveren?

Een communicatieplan helpt om vroegtijdig en gestructureerd na te denken over communicatie. Niet onbelangrijk, gezien de soms grote veranderingen voor deelnemers. Zij zullen antwoord willen op allerlei vragen: wat voor regeling krijg ik? Ga ik er op achteruit? Wat gebeurt er met mijn opbouw bij verschillende werkgevers? Gaat mijn pensioen straks jaar-op-jaar fluctueren? Goede communicatie draagt bij aan realistische verwachtingen van deelnemers over hun pensioen in het nieuwe stelsel en versterkt daarmee het draagvlak voor de transitie. Daarom is het communicatieplan een verplicht onderdeel van het implementatieplan.

2. In hoeverre kunnen we varen op de communicatie van de overheid?

De website die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met de sector heeft ontwikkeld, werkenaanonspensioen.nl, bevat een toolbox met bruikbare communicatiemiddelen. Je kunt die downloaden en voor je eigen communicatie gebruiken. Daarnaast ontwikkelen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars ook hulpmiddelen voor het communicatieplan. 

Natuurlijk spitst elke pensioenuitvoerder zijn communicatie verder toe op de deelnemers: bij welke groep deelnemers past welke communicatie wanneer? Bovendien zal je bij de overgang naar het nieuwe stelsel elke individuele deelnemer informeren over de persoonlijke consequenties. Dat betekent gepersonaliseerde en concrete informatie, gecommuniceerd op een manier die bij de deelnemer past. 

3. Gaat de AFM voorschrijven wat er precies in het communicatieplan moet?

De wetgever heeft bij het communicatieplan gekozen voor een vrij open norm, zodat pensioenuitvoerders met totaal verschillende doelgroepen hiermee uit de voeten kunnen. De AFM gaat die norm niet dichttimmeren. Onze guidance is nog in ontwikkeling, maar wij willen focussen op een aantal belangrijke elementen van een goed communicatieplan. Denk bijvoorbeeld aan goede doelstellingen en segmentatie van de doelgroepen. We zullen daarbij veel transitiespecifieke voorbeelden geven. 
Daarnaast heeft de wet een aantal onderwerpen verplicht gesteld. Ook dat komt terug in onze guidance. In het volgende transitiebulletin vertellen we hier meer over en laten we ook weten hoe we onze guidance ter consultatie aan de sector voorleggen. We streven ernaar de guidance in september te publiceren. 

4. Wat als een uitvoerder eerder over wil en de plannen al komend vierde kwartaal wil inleveren?

Natuurlijk kan dat. Wij maken dan in overleg een planning voor onze beoordeling en tussentijdse terugkoppeling. Neem hiervoor contact met ons op via pensioen@afm.nl

5. Hoe vastomlijnd is een communicatieplan als de transitie zich over zoveel jaren uitspreidt?

Vanzelfsprekend bevat een communicatieplan qua planning en aanpak voor de kortere termijn meer detail dan wanneer de communicatie verder in de toekomst ligt. Bovendien zijn er gedurende de transitie onverwachte ontwikkelingen, die je in het plan wil verwerken. Het is logisch dat het communicatieplan hier ook rekening mee houdt. Wij beoordelen vooral of het plan een goede basis biedt voor communicatie tijdens de transitie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel