Terug

Pensioen, zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid in een veranderende wereld

Nieuws

speech

Karina Raaijmakers (hoofd Toezicht Verzekeren & Pensioenen) heeft een speech gehouden tijdens de PwC Pensioenlezing, georganiseerd door het Competence Centre for Pension. In haar verhaal ging Karina in op wat de economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen betekenen voor de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer. En ook wat dit betekent voor nieuwe spelers in het pensioendomein.

Centraal daarbij staat de balans tussen de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder en de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Zodra wij in ons pensioenstelsel ruimte geven aan de behoefte aan meer autonomie en keuzevrijheid komt er een grote vraag naar voren. Welke gevolgen heeft dit voor de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer anderzijds.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel