Terug

1 jaar InnovationHub: vragenstellers bedankt!

Blog Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Quotes-Plaza-Sleijpen---large-400x200

Iets meer dan een jaar geleden hebben de AFM en DNB de gezamenlijke InnovationHub opgezet. Tijd om een voorlopige balans op te maken.

Maar eerst, waarom deden we het ook alweer? Fintech, regtech, insurtech, er wordt veel vernieuwd in de financiële sector en dat gebeurt vanuit verschillende perspectieven. Wij juichen dat zeer toe. Vernieuwing brengt meer diversiteit in de sector en dat is onder meer goed voor de consument. Lastig is dat de vernieuwing soms knelt met bestaande wetgeving. Hoe ga je daar als toezichthouder mee om? En als marktpartij? Stel dat je als bedrijf een nieuwe innovatieve financiële dienst wil starten, maar het is onduidelijk waar die dienst feitelijk thuishoort, welke vergunning heb je daar voor nodig en valt deze dienst onder toezicht van DNB of AFM? En bij welke toezichthouder moet je dan zijn? Dat soort vragen kunnen partijen sinds een jaar aan de Hub stellen.

Hoewel we nu de meeste vragen krijgen uit de hoek van de betaaldienstverlening, merken we dat vernieuwing ook in de wat meer traditionele sectoren plaatsvindt.

En daar heeft de markt goed gebruik van gemaakt. We hebben sinds de start, op 9 juni 2016, maar liefst 216 vragen gekregen, uit verschillende hoeken. Banken, verzekeraars en vooral betaalinstellingen weten ons goed te vinden. Maar ook nieuwe initiatieven, waarbij ondernemers ons vragen vanaf de tekentafel mee te kijken met de dienst die ze willen gaan verrichten, vinden hun weg naar de InnovationHub. Hoewel we nu de meeste vragen krijgen uit de hoek van de betaaldienstverlening, merken we dat vernieuwing ook in de wat meer traditionele sectoren plaatsvindt. Het zijn overigens vooral startende of kleinere ondernemingen die de Hub weten te vinden. Grotere financiële instellingen lijken meer gebruik te maken van andere contacten met de toezichthouders of hebben wellicht minder behoefte om bij de InnovationHub aan de bel te trekken. Voor alle helderheid, de Hub is er ook voor de gevestigde partijen. En vragen kunnen worden gesteld buiten de reguliere toezichtrelatie om.

Wij hopen natuurlijk dat alle partijen, die vragen aan ons hebben gesteld, tevreden zijn met onze antwoorden. Hierover houden we binnenkort een enquête. We willen ons als Hub blijven ontwikkelen en aansluiten bij de informatiebehoefte uit de markt.

Maar behalve dat ik hoop dat we marktpartijen van een goed antwoord hebben voorzien, wil ik hier benadrukken dat wij vooral ook veel van hen hebben geleerd.

De kracht van de InnovationHub is wat mij betreft namelijk dat die twee kanten op werkt. Enerzijds helpen wij instellingen hun weg te vinden in regelgeving. Anderzijds helpen instellingen ons om de ontwikkelingen in de sector scherp te krijgen. De vragen die we ontvangen, bieden ons vroegtijdig inzicht in wat er op ons af komt. Om iets te noemen: Wij merken dat er veel onduidelijkheid bestaat over de komst van de aanvullende Europese regelgeving rondom PSD2. Vragen vanuit de markt geven ons een goed beeld waar partijen tegenaan lopen. Hierdoor kunnen wij, vooruitlopend op de inwerkingtreding, beter anticiperen om partijen de juiste informatie te bieden.

Een ander winstpunt van 1 jaar InnovationHub is, wat mij betreft, dat de vernieuwingen in de markt ons blijven dwingen te kijken naar de geest van de wet. Vanuit de Hub zien wij waar de regels onnodig belemmerend werken. Dan moet je de vraag stellen wat ook alweer het doel was van die regels. En je afvragen of die eigenlijk nog wel van deze tijd zijn. En wat doe je dan? Is er ruimte om maatwerk te bieden bij toepassing van bepaalde regels? Of wat kunnen wij eraan doen om te zorgen dat de regels worden aangepast?

216 Vragen én antwoorden hebben er hopelijk voor gezorgd dat de innovatie in de financiële sector soepeler doorzet. De vragen hebben in ieder geval ons toezicht scherper gemaakt. Daarom: Veel dank aan alle vragenstellers!

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel