Terug

Aangepaste Wwft naar verwachting begin 2018 in werking

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

blog

Naar verwachting wijzigt begin 2018 de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze richtlijn leidt tot aanscherpingen in de Wwft.

De richtlijn leidt tot scherpere maatregelen voor cliëntenonderzoek. Daarbij nemen de mogelijkheden voor het toepassen van vereenvoudigd cliëntenonderzoek af. Bovendien zijn in de toekomst alle ondernemingen die onder de Wwft vallen verplicht om een beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Bij de beoordeling van de risico’s moet de instelling onder meer rekening houden met haar cliënten, de landen en geografische regio’s waar de instelling werkzaam is en (mogelijkheden tot misbruik van) haar dienstverlening. De nieuwe bepalingen voor risicobeoordeling hebben een dwingender karakter dan de huidige normen .

Andere belangrijke wijzigingen

De definitie van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) is aangepast en alle UBO’s moeten geregistreerd worden in een nationaal UBO-register. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse Politically Exposed Persons (PEPs).

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wwft zal de AFM een vernieuwde Leidraad Wwft publiceren.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel