Terug

Verwijzingstabellen prospectus Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Een conceptprospectus dat ter goedkeuring aan de AFM wordt aangeboden moet vergezeld gaan van de toepasselijke ingevulde verwijzingstabellen.

De toepasselijke verwijzingstabellen zijn afhankelijk van het type effect en type onderneming. Afhankelijk van de specifieke effecten kunnen ook andere combinaties van verwijzingstabellen worden toegepast of geëist. Over het algemeen moet een prospectus vergezeld gaan van een verwijzingstabel voor het registratiedocument (met informatie over de uitgevende instelling) en een verwijzingstabel voor de verrichtingsnota (met informatie over de effecten).

De verwijzingstabellen zijn opgesteld voor alle bijlagen uit de Gedelegeerde Verordening onder de Prospectusverordening 2017/1129.  Deze bijlagen bevatten de vereisten voor de informatie die in het prospectus moeten worden opgenomen. In de verwijzingstabellen moet aangegeven worden waar de betreffende verplichte informatie in het prospectus is opgenomen.

De verwijzingstabellen zijn alleen in de Engelse taal beschikbaar. Voor Nederlandstalige prospectussen kunt u gebruikmaken van de Engelstalige verwijzingstabellen. Na publicatie van de Gedelegeerde Verordening in het Nederlands stellen wij de Nederlandstalige verwijzingstabellen beschikbaar.

Overzicht

Registratie documenten

Verrichtingsnota

Additionele informatie voor opname in het prospectus

EU-groeiprospectus

Overige categorieën van informatie

  • Annex 28: List of additional information in final terms (geen verwijzingstabel beschikbaar)
  • Annex 29: List of specialist issuers (geen verwijzingstabel beschikbaar)

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen