Terug

Marktmonitor Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De MMAB wordt ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen.

Marktmonitor 2022

De aanleverperiode voor Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) 2022 is verlopen en de uitvraag kan niet meer worden ingevuld.

Printversie, begrippenlijst en toelichting nog beschikbaar

De printversie en de begrippenlijst van de MMAB en de toelichting erop zijn nog wel beschikbaar.

Marktmonitor: inzicht in markt en risico's

De Marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgt de AFM beter inzicht in de markt en de risico’s. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten, en helpen de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies