Terug

Marktmonitor Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De MMAB wordt ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen. Het invullen is verplicht.

Waarom de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars?

De Marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgt de AFM beter inzicht in de markt en de risico’s. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten, en helpen de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten