Terug

Contactinformatie voor adviseurs en bemiddelaars Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Heeft u vragen of ideeën over het toezicht op adviseurs en bemiddelaars? Of wilt u een melding doen van een overtreding of wijziging in uw onderneming? U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de AFM.

Voor al uw vragen en meldingen kunt u bellen of mailen met het Ondernemersloket

Meldpunt Financiƫle Dienstverlening - Melden van incidenten in uw onderneming en de markt

U kunt een geconstateerde overtreding of misstand melden.

Verplichte meldingen

De meldplicht voor adviseurs en bemiddelaars gaat vooral over het melden van misstanden/incidenten binnen uw onderneming die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsvoering en de continuïteit van de onderneming.   

Ook heeft u een verplichting om de AFM zo snel mogelijk te informeren over wijzigingen in de bedrijfsvoering van uw onderneming die van belang zijn voor het toezicht van de AFM, zoals een adreswijziging, wijziging van rechtsvorm of de financiële diensten die worden verleend en de financiële producten waarop de diensten betrekking hebben. Een adreswijziging geeft u door aan de Kamer van Koophandel (KvK). De AFM heeft een koppeling met de KvK en krijgt deze wijziging automatisch door. Een wijziging van rechtsvorm of financiële diensten geeft u door via het AFM Portaal. 

Daarnaast heeft u een ketenverantwoordelijkheid die ziet op samenwerking met andere (onder)bemiddelaars. Dit betekent dat als wanneer u in uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten misstanden bij anderen tegenkomt waarmee u samenwerkt, u dit aan de AFM moet melden.

Vrijwillige meldingen

Daarnaast kunt u ook vrijwillig melding doen van misstanden. Meldingen kunnen door ondernemingen en door individuele personen worden gedaan. Als u liever anoniem meldt, dan kan dat ook.

Beter toezicht door uw melding

Met de informatie van uw melding kan de AFM gericht toezicht houden op financiële dienstverleners die de Wft niet naleven. De meldingen leveren een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief betere markt voor financiële dienstverlening en aan de bescherming van consumenten. Ook leidt dit tot eerlijkere concurrentie tussen marktpartijen en daarmee een gelijk speelveld.

Wij kunnen u helaas niet op de hoogte houden over een eventueel in te stellen onderzoek naar aanleiding van een melding, omdat dit het onderzoek zelf en de privacy van betrokkenen zou kunnen schaden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wellicht helpt onderstaande informatie u verder.

 

 Voorbeelden van zaken die gemeld moeten worden

  • Een beleidsbepaler wordt door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte van mishandeling.
  • De Belastingdienst legt een persoonlijke vordering op aan een beleidsbepaler.
  • Een medewerker van de onderneming heeft valsheid in geschrifte gepleegd.
  • Er wordt een impactvolle claim ingediend tegen de onderneming door een bank.
  • De aanstelling van een bemiddelaar bij een verzekeraar wordt ingetrokken wegens hoge royementen. 

 Voorbeelden van misstanden zijn

  • niet passende adviezen
  • misleiding
  • onvoldoende deskundigheid of vakbekwaamheid
  • onbetrouwbare beleidsbepalers of medewerkers
  • slechte bedrijfsvoering
  • stelselmatige overtredingen van de zorgplicht
  • financiële ondernemingen die actief zijn zonder vergunning

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies