Terug

Hoe vraagt u een vergunning aan? Voor Adviseurs & bemiddelaars

Voor het verrichten van veel financiële diensten, zoals adviseren over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of een consumptief krediet of bemiddelen in vermogensopbouwproducten heeft u een vergunning van de AFM nodig.

Voor het verlenen van welke diensten heeft u een vergunning nodig?

Voor het verlenen van de volgende financiële diensten heeft u een vergunning nodig:

  • Adviseren van een financieel product
  • Bemiddelen in een financieel product
  • Herverzekeringsbemiddelen
  • Optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
  • Adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie voor meer informatie: nationaal regime)
  • Aanbieden van kredieten
  • Aanbieden van beleggingsobjecten

Hoe vraagt u een vergunning aan?

U kunt een vergunning online bij de AFM aanvragen. Dat doet u via ons Digitaal loket. Voor de toegang tot de vergunningaanvraag in het Digitaal loket op de website van de AFM heeft u inloggegevens nodig. Als u nog geen account (AFM ID) heeft voor het Digitaal loket, kunt u deze via de website aanvragen.

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen (op grond van de Wet op het financieel toezicht). Deze termijn kan (op grond van de Algemene wet bestuursrecht) eventueel met acht weken worden verlengd.

Kosten

Aan een vergunningaanvraag zijn kosten verbonden. Daarnaast zijn er kosten als de AFM toetsingen moet uitvoeren, zoals in ieder geval de betrouwbaarheidstoetsing en de geschiktheidstoetsing. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de aanvraag door de AFM wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld, dan wel als de aanvraag wordt ingetrokken. Ook betaalt een onderneming jaarlijks een bedrag aan de AFM aan heffingen.

Vergunning voor een aangesloten onderneming

Als u als vergunninghouder aangesloten ondernemingen heeft, dan kunt u deze bij ons aanmelden. Hiervoor moet u beschikken over een collectieve vergunning. Als centrale organisatie bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. Daarom moet u de bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) houdt.

Vergunning voor een verbonden bemiddelaar

Een vergunninghouder die een vergunning heeft voor het aanbieden en/of bemiddelen van/in een financieel product kan een verbonden bemiddelaar aanmelden. Een verbonden bemiddelaar is een financiële dienstverlener die uitsluitend in één product van één aanbieder bemiddelt, of die voor een bemiddelaar handelt.

Een verbonden bemiddelaar mag adviseren en bemiddelen voor meerdere aanbieders en meerdere producten. Deze aanbieders en producten mogen dan alleen niet onderling concurrerend zijn.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars