Terug

Vermelding in het register auditorganisaties van een derde land Voor Accountantsorganisaties

In het register Auditorganisaties derde land staan de gegevens van alle auditorganisaties van een derde land waarvan de aanvraag door de AFM is goedgekeurd.

De informatie opgenomen in dit register is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisatie. Auditorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

Status van de registratie

Als in het register de status ‘geregistreerd’ staat vermeld, betekent dit dat de auditorganisatie van een derde land definitief is ingeschreven in het register. Als bij de status van de registratie ‘aangevraagd’ staat vermeld, is de auditorganisatie van een derde land nog niet definitief ingeschreven. De verklaringen afgegeven door auditorganisaties van een derde land, die in dit register staan ingeschreven, zijn rechtsgeldig in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie.

Welke gegevens zijn zichtbaar in het register auditorganisaties derde land?

In het register auditorganisaties derde land staan de gegevens van alle auditorganisaties van een derde land die een aanvraag bij de AFM hebben gedaan en waarvan de aanvraag is goedgekeurd of nog loopt.

In het register auditorganisaties van een derde land worden de volgende gegevens van de auditorganisatie vermeld:

 1. registratienummer
 2. naam
 3. rechtsvorm
 4. adres
 5. vestigingsplaats of woonplaats
 6. contactgegevens, contactpersoon en (als van toepassing) internetadres
 7. datum van aanvraag (alleen  bij registratie onder de overgangsperiode)
 8. datum van inschrijving
 9. status van de registratie
 10. per netwerkonderdeel (als de auditorganisatie deel uitmaakt van een netwerk):

  i. naam
  ii. adres
  iii. vestigingsplaats

  of:

  i. verwijzing naar de plaats waar bovenstaande informatie publiek toegankelijk is

 11. bij inschrijving als auditkantoor of auditorganisatie van een derde land in de registers van toezichthouders in landen behorend tot de EER:

  i. naam toezichthoudende instanties
  ii. inschrijvingsnummer ( indien van toepassing)

 12. bij inschrijving in de registers van toezichthouders in landen buiten de EER:

  i. naam toezichthoudende instanties
  ii. inschrijvingsnummer (indien van toepassing)

Bij een auditorganisatie van een derde land met een volledige registratie staat bovendien vermeld:

 1. van alle vestigingen van de auditorganisatie van waaruit verklaringen worden of zullen worden afgegeven:

  i. naam
  ii. adres
  iii. vestigingsplaats

 2. van alle personen die het dagelijks beleid van de auditorganisatie bepalen of mede bepalen:

  i. naam
  ii. zakelijk adres
  iii. inschrijvingsnummer beroepsorganisatie (als van toepassing)
  iv. naam beroepsorganisatie (als van toepassing)

 3. van alle auditors van een derde land die de auditorganisatie doet inschrijven in het register:

  i. naam auditor van een derde land
  ii. naam toezichthoudende instanties in het derde land waarbij deze auditor van een derde land is geregistreerd
  iii. inschrijvingsnummer (als van toepassing)

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties