Terug

Betrouwbaarheid en geschiktheid Voor Aanbieders beleggingsobjecten

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Aanmelden van te toetsen personen

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.

In het AFM Portaal vindt u de benodigde formulieren om een persoon aan- of af te melden. 

Kosten van een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek

De kosten van een betrouwbaarheidsonderzoek zijn €700 per dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die reeds eerder op betrouwbaarheid is getoetst worden geen kosten in rekening gebracht.

De kosten van een geschiktheidsonderzoek zijn €2.900 per dagelijks beleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid worden geen kosten in rekening gebracht.

Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfelt over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM legt hiervoor het tarief op van een nog ongetoetst persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht: 

  • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst; 
  • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt; 
  • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Aanbieders beleggingsobjecten