Terug

Beroep en bezwaar

Bent u het niet eens met de bijdrage die u moet betalen? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hiervoor gebruikt u het standaardformulier voor het indienen van een bezwaar. U blijft verplicht tot betaling van de bijdrage tijdens de bezwaarprocedure.

Stuur uw bezwaar per post naar:

Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. Juridische Zaken
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

U kunt per e-mail bezwaarschriften bij de AFM indienen. De eisen voor het bezwaar maken per e-mail vindt u op www.afm.nl/bezwaar. Eén van de eisen is de adressering van het e-mailbezwaarschrift aan heffingenbezwarenbox@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel