Terug

Rapport: Resultaten enquête Maakt de AFM het verschil?

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM streeft met haar toezicht het publieke belang na om marktimperfecties te verminderen. Dit plaatst de AFM in een spanningsveld van stakeholders met uiteenlopende belangen. Interactie met alle belanghebbenden is daarom van groot belang. De AFM vraagt zich voortdurend af of haar optreden het verschil maakt. In dit kader heeft de AFM eind december onder haar stakeholders een enquête uitgezet met de titel ‘Maakt de AFM het verschil?’. In deze enquête hebben we stakeholders vragen en stellingen voorgelegd over hun waardering van 1) het directe contact met de AFM; 2) strategie en werkwijze van de AFM; 3) effectiviteit en 4) prestaties van de AFM in 2006. De enquête is aangekondigd in de digitale nieuwsbrief (ongeveer 30.000 abonnees), op de AFM-website en in een persoonlijke uitnodiging aan enkele groepen stakeholders.

In totaal hebben 492 mensen de enquête ingevuld. Het overgrote deel hiervan zijn mensen die onder toezicht staan of werkzaam zijn bij een onder toezicht staande instelling (otsi’s, 353). 63 mensen behoren tot de categorie ‘advies’. Hieronder verstaan we de advocatuur, consultancy en branchevertegenwoordiging. De laatste 76 mensen zijn afkomstig uit de politiek, (semi)overheid, de media, de wetenschap en de consumentenvertegenwoordiging. De enquêteresultaten weerspiegelen de persoonlijke mening van de respondenten en niet noodzakelijk die van hun instelling.

In dit rapport bespreken we de belangrijkste resultaten van de enquête. Hoofdstuk 2 bespreekt het totaaloordeel over de AFM en de top-10 van zaken die de AFM volgens de respondenten in 2006 goed en juist niet goed heeft gedaan. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de waardering van het directe contact dat respondenten met de AFM hebben. In hoofdstuk 4 worden strategie en werkwijze van de AFM geëvalueerd, waarna in hoofdstuk 5 de effectiviteit van de AFM aan bod komt. Hoofdstuk 6 bevat onze conclusies. Bijlage I licht de opzet van de enquête en de analysemethode toe. Bijlage II geeft de vragenlijst zoals die aan externen is voorgelegd.

Gebruik

Het Rapport: Resultaten enquête 'Maakt de AFM het verschil?' is op deze pagina in PDF-formaat te downloaden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel