Terug

AFM eist informatie voor obligatiehouders van Home Instead

Maatregel

wettelijke-uitspraak

Home Instead Finance B.V. (Home Instead) moet misleidende informatie herstellen aan beleggers die geld hebben geïnvesteerd in hun obligatieleningen. Dat eist de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een last onder dwangsom die op 29 mei 2017 is opgelegd. Home Instead heeft vervolgens binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie schriftelijk verstrekt aan haar obligatiehouders en de AFM hierover geïnformeerd. Hiermee heeft Home Instead aan de voorschriften uit de last onder dwangsom voldaan en zijn geen dwangsommen verbeurd.

De AFM is van oordeel dat Home Instead met de door haar in eerste instantie verstrekte informatie een misleidend beeld heeft gegeven over de zekerheden en garanties ter afdekking van de risico’s die gepaard gaan met de obligatielening.

Home Instead biedt aan het publiek verschillende series obligatieleningen aan. In het prospectus maakt Home Instead kenbaar vrijgesteld te zijn van de verplichting om een door de AFM goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen. Met de aangetrokken obligatiegelden verstrekt Home Instead (via haar moederonderneming) leningen aan franchisenemers van Home Instead die zich richten op thuiszorg voor ouderen. In het bijbehorende prospectus schetst Home Instead onder meer verschillende zekerheden en garanties om risico’s van de obligatielening af te dekken. Zo zijn de vorderingen van de franchisenemers verpand en herverpand en is er een rentebetalingsgarantie afgegeven door de moederonderneming van Home Instead.

De AFM heeft in haar onderzoek vastgesteld dat de verstrekte informatie door Home Instead de gemiddelde consument misleidt, dan wel kan misleiden. De AFM is van oordeel dat Home Instead in het bijzonder een misleidend beeld geeft over de zekerheden en garanties ter afdekking van de risico’s die gepaard gaan met de obligatielening. Home Instead heeft informatie verstrekt aan obligatiehouders die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden. Hierdoor neemt de gemiddelde consument een besluit of kan deze nemen over een overeenkomst dat hij anders niet had genomen. Daarnaast heeft Home Instead essentiële informatie niet verstrekt aan de obligatiehouders. Dit gaat om informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over een transactie.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. Om een effectieve controle op de uitvoering van de last onder dwangsom te verzekeren zijn voorschriften aan de last onder dwangsom verbonden.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in pdf-formaat.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 020 - 797 2815 of nicole.reijnen@afm.nl.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel