Terug

AFM voert wijzigingen over vermogensscheiding door in Nrgfo Wft

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

richting-geven

Per 1 februari 2017 treden wijzigingen in werking op het gebied van vermogensscheiding. Vanaf dat moment wordt het voor beleggingsondernemingen zonder bankvergunning mogelijk vermogensscheiding te realiseren door middel van Wge-conforme bewaring.

Bovendien wordt onder meer onduidelijkheid weggenomen over de toepasselijkheid van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten (CRD IV en CRR) en het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Hierdoor neemt de bescherming toe van de financiële instrumenten en gelden die namens beleggers worden aangehouden in een bewaarinstelling.

Consultatie

Van juli tot en met september 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een consultatieronde gehouden over voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de vereisten voor vermogensscheiding. Deze consultatieronde volgde op een eerste consultatieronde in februari 2016.

De geconsulteerde wijzigingen met betrekking tot vermogensscheiding vallen uiteen in 3 onderdelen:

  • Beleggingsondernemingen zonder bankvergunning krijgen op grond van de Nrgfo de mogelijkheid te voldoen aan het vereiste van vermogensscheiding door middel van bewaring conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge).
  • Beleggingsondernemingen zonder bankvergunning die financiële instrumenten Wge-conform bewaren krijgen de mogelijkheid niet-opvorderbare gelden aan te houden op een bewaarinstelling.
  • De voorwaarden voor vermogensscheiding via een bewaarinstelling ingevolge artikel 7:17 en artikel 7:18 Nrgfo worden aangepast.

In totaal heeft de AFM in haar tweede consultatieronde 8 reacties ontvangen. Een belangrijk deel van deze reacties komt van stakeholders die meerdere ondernemingen vertegenwoordigen. Hierdoor zijn deze reacties tezamen representatief voor de ondernemingen die geraakt worden door deze wijzigingen. In het feedbackstatement gaat de AFM in op de belangrijkste punten die zijn opgeworpen tijdens de consultatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel