Terug

Europese accountantstoezichthouders ronden eerste cyclus besprekingen met big4 af

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

praatballonnen

Op 23 en 24 juni 2015 werd in Warschau de 15e plenaire vergadering van de European Audit Inspection Group (EAIG) gehouden. De vergadering werd gehost door de Poolse toezichthouder, de Audit Oversight Commission en voorgezeten door de FRC (UK).

De volgende onderwerpen werden besproken: het delen van informatie over de EU Directive and Regulation on Statutory Audit, een analyse van de uitkomsten uit de EAIG-inspection findings database ten aanzien van specifieke standaarden en een update over de uitbreiding van de Common Audit Inspection Methodology (CAIM) tot bepaalde aspecten van de toetsing van controledossiers. Tevens werd een bijeenkomst gehouden met de Europese leiding van Deloitte.

Samenwerking toezichthouders

De EAIG biedt een pan-Europees platform voor samenwerking van toezichthouders op accountantsorganisaties. De EAIG bevordert de samenwerking en consistentie op het gebied van accountantstoezicht  tussen Europese toezichthouders. De leden van de EAIG wisselen onderling onderzoeksmethoden en bevindingen uit en faciliteren discussies over de uitkomsten van de toezichtonderzoeken met derden, zoals de opstellers van accountantsstandaarden (de IAASB en de IESBA) en de audit sector. De AFM is lid van de EAIG en samen met de AOC (Duitsland), H3C (Frankrijk) en FRC (Groot-Brittannië) lid van de Steering Group van de EAIG.

De Europese Commissie neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de EAIG, behalve wanneer er vertrouwelijke toezichtsinformatie wordt besproken.

De leden bespraken uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot de nieuwe EU Directive and Regulation on Statutory Audit, met name de rol van auditcommissies en de oprichting van de CEAOB. 

Onderzoeksbevindingen

De EAIG houdt een niet-openbare database bij van onderzoeksbevindingen van de grootste Europese accountantsnetwerken. De database wordt door de EAIG gebruikt om gemeenschappelijke bevindingen over de accountantsnetwerken te onderkennen en problemen te identificeren in de toepassing van specifieke standaarden door accountantsorganisaties in de praktijk. Dit draagt bij aan de voortdurende dialoog van de EAIG met de accountantsnetwerken en de opstellers van accountantsstandaarden. Tijdens deze vergadering werd aan de leden een analyse van de bevindingen gepresenteerd over COS220 en ISQC1 (International Standard for Quality Control), evenals mogelijke onderliggende oorzaken, waaronder tekortkomingen in de standaarden.

In november 2014 hebben de leden van de EAIG de eerste reeks gemeenschappelijke werkprogramma’s in gebruik genomen voor het toezicht op de interne kwaliteitsbeheersing en -bewaking van accountantsorganisaties. Deze werkprogramma’s, die ontwikkeld zijn op basis van de EU Directive on Statutory Audit en de ISQC1 (International Standard for Quality Control), zullen bijdragen aan de harmonisatie van het toezicht op accountantsorganisaties in Europa. De leden van de EAIG hebben besloten gemeenschappelijke werkprogramma’s te ontwikkelen voor het toetsen van controledossiers met betrekking tot specifieke aandachtsgebieden.

Deloitte

De leden van de EAIG hebben gesproken met vertegenwoordigers van Deloitte over de accountantsnetwerkonderdelen van Deloitte in Europa. De vergadering was de vierde in een reeks vergaderingen met de grootste accountantsnetwerken. Centraal tijdens deze bijeenkomst stond de aanpak van Deloitte om de kwaliteit van haar controles te behouden en te verbeteren.

De volgende vergadering van de EAIG is in oktober 2015 op Malta op uitnodiging van de Quality Assurance Unit. Tijdens deze vergadering worden besprekingen gehouden met afgevaardigden van de IAASB en IESBA.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel