Terug

AFM publiceert ontheffingsbeleid diplomaplicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de bestaande wettelijke ontheffingsmogelijkheid voor diplomaplicht uitgewerkt. Zo wordt voorkomen dat financieel adviseurs in schrijnende gevallen hun baan verliezen. De AFM heeft hierbij gebruik gemaakt van input vanuit de markt.

Op 31 december 2016 loopt de laatste overgangstermijn af en hebben de meeste adviseurs drie jaar de tijd gehad om de benodigde diploma’s te behalen. Het kan gebeuren dat iemand, door buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), hier niet tijdig in slaagt. De AFM kan in aantoonbaar schrijnende gevallen een ontheffing verlenen. Het beleid maakt ook duidelijk welke gevallen niet schrijnend zijn.

Opstellen ontheffingsbeleid

De bestaande wettelijke ontheffingsmogelijkheid heeft de AFM op verzoek van de minister van Financiën uitgewerkt en vastgelegd in een beleidsdocument. De AFM vindt het belangrijk dat het ontheffingsbeleid aansluit bij de behoeften van verschillende belanghebbenden. Daarom is ook gesproken met adviseurs, bemiddelaars en brancheorganisaties.

Een ontheffing

Een financiële dienstverlener kan een ontheffing aanvragen voor een adviseur die te maken heeft gehad met schrijnende omstandigheden. Met een ontheffing krijgt deze adviseur een redelijke termijn om de diploma’s alsnog te halen. Dit gaat in alle gevallen via reguliere examens omdat vanaf 1 januari 2017 geen PEplus-examens meer worden aangeboden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel