Terug

AFM wijst beheerders met huisfondsen op mogelijke belangenconflicten

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst marktpartijen in de leidraad Aandachtspunten voor vermogensbeheerder met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen op mogelijke belangenconflicten en ongewenste prikkels als ze vermogens beheren voor particuliere beleggers in huisfondsen. In de leidraad staan aandachtspunten, wettelijke verplichtingen en bestaande praktijkvoorbeelden waaraan vermogensbeheerders hun beleid kunnen toetsen en op basis waarvan de AFM haar toezichtstrategie heeft bepaald.

Consultatietraject

De AFM heeft eerder zes voorwaarden aan marktpartijen voorgelegd waarmee de mogelijke belangenconflicten en prikkels kunnen worden vermeden. Op basis van meer dan twintig schriftelijke en mondelinge reacties, huidige wetgeving en toekomstige Europese richtlijnen heeft de AFM een leidraad voor beleggingsondernemingen opgesteld. In de leidraad merkt de AFM op dat de vermogensbeheerders verschillend omgaan met het gebruik van huisfondsen. Als vermogensbeheerders niet uitsluitend beleggen in huisfondsen, maar ook gebruik maken van fondsen van andere aanbieders, ziet de AFM de meeste risico’s op mogelijke ongewenste prikkels en belangenconflicten.

Aandachtspunten voor de bedrijfsvoering

Bij vermogensbeheerders die niet uitsluitend gebruik maken van huisfondsen kan er eerder sprake zijn van mogelijke prikkels waarbij het eigen belang gediend wordt in plaats van het belang van de particuliere belegger. Wanneer het huisfonds bijvoorbeeld doorbelegt in fondsen van externe aanbieders, kan de neiging bestaan alleen goedkope externe fondsen te selecteren, waardoor het huisfonds de meeste marge verdient. De AFM wijst vermogensbeheerders in de leidraad op de mogelijkheid om een vaste (gemiddelde) winstmarge voor het huisfonds te hanteren, waardoor deze margeprikkel wordt vermeden. Daarnaast moeten vermogensbeheerders de volumeprikkel, om zoveel mogelijk klanten te laten beleggen in het eigen fonds, beperken. Ook moet het beleggingsbeleid goed bij klanten bekend te zijn, zodat het duidelijk is wanneer er bijvoorbeeld wordt geswitcht naar andere fondsen als het huisfonds niet volgens verwachting presteert. Vermogensbeheerders worden aangespoord deze aandachtspunten mee te nemen in de bedrijfsvoering.

Wettelijke verplichtingen

Voor alle vermogensbeheerders die beleggen in huisfondsen, dus ook diegenen die exclusief beleggen in huisfondsen, geldt dat zij (toekomstige) wettelijke verplichtingen moeten naleven op het gebied van belangenconflicten, kostentransparantie en doelgroep bepaling. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat vermogensbeheerders hun klanten duidelijk moeten laten weten dat ze verdienen aan de dienstverlening én aan het gebruik van het huisfonds. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de keuze van de beleggingen, waaronder dus huisfondsen, past bij de belegger.

Toezichtstrategie

De AFM ziet toe op de naleving van wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden de aandachtspunten voor de bedrijfsvoering meegewogen in de risicoafweging wanneer de AFM onderzoek doet naar de beheerste en integere bedrijfsvoering van vermogensbeheerders die niet uitsluitend beleggen in huisfondsen en kan het ontbreken van maatregelen op deze gebieden aanleiding zijn voor verdere vragen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel