Terug

Publicatie AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren over dilemma’s rond veranderingen in het toezicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiël Markten (AFM) heeft zich sinds 2006 stapsgewijs ontwikkeld tot een toezichthouder die zo probleem- en effectgericht mogelijk te werk gaat. In de bundel ‘Reflecties op de ontwikkeling en professionalisering van het toezicht. 10 jaar Leeratelier Toezicht en Naleving’ beschrijft bestuurder Theodor Kockelkoren de dilemma’s die met deze verandering gepaard gingen.

De toezichtbundel is een uitgave van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en markeert tien jaar 'Leeratelier Toezicht en Naleving', een opleiding voor professionals die op strategisch niveau werken aan toezichtvraagstukken.

De bundel bevat bijdragen van diverse wetenschappers over actuele toezichtthema’s, zoals de invloed van Europese regelgeving, de rol van evidence-based toezicht en risicogestuurd toezicht.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel