Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan InMotion

Maatregel

wettelijke-uitspraak

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 september 2014 een last onder dwangsom opgelegd aan InMotion. Deze onderneming voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De toezichthouder heeft de gevraagde informatie nodig om vast te kunnen stellen of de wet wordt overtreden.

Beleggers voorzien van essentiële informatie

InMotion heeft consumenten de mogelijkheid geboden om te investeren in haar bedrijfsactiviteiten. Volgens het aanbiedingsmateriaal zouden de gelden onder meer worden gebruikt om te investeren in het onderzoek naar en de ontwikkeling van industriële toepassingen als machines en robots. De Wet handhaving consumentenbescherming verplicht InMotion om onder meer haar beleggers te voorzien van essentiële informatie. Om vast te kunnen stellen of InMotion daaraan voldoet, heeft de AFM InMotion om informatie verzocht over onder meer:

  • de positie van de beleggers
  • de financiële positie van InMotion
  • of de aangetrokken gelden zijn aangewend zoals door InMotion aan de beleggers is aangegeven.

InMotion heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 15 oktober 2014 is InMotion daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat de onderneming niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een instrument waarmee een onderneming of een persoon wordt opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet de onderneming/persoon een geldsom betalen. In dit geval probeert de AFM informatie te verkrijgen die nodig is om onderzoek naar een mogelijke overtreding uit te voeren.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel