Terug

AFM doet onderzoek naar de ontwikkeling van de advieskwaliteit

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

onderzoek

De AFM heeft de afgelopen periode verschillende dienstverleners benaderd om dossiers te leveren voor een marktbreed onderzoek naar de kwaliteit van financieel advies. Dit onderzoek is gericht op advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken aan consumenten. Beide producten zijn complex en kunnen een grote impact hebben op de financiële huishouding van consumenten. Met dit onderzoek wil de AFM een breed beeld krijgen van de huidige stand van de advieskwaliteit en de ontwikkeling hiervan.

Dit onderzoek is al aangekondigd in de Agenda 2014 en past binnen het streven om de financiële dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. De consument moet erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de dienstverlening die hij afneemt goed is, of dit bij een zelfstandige adviseur, een keten of een aanbieder is. De AFM zet hier al enkele jaren op in met het toezichtthema Kwaliteit van de financiële dienstverlening is beter.

Met dit onderzoek bouwt de AFM voort op eerdere kwaliteitsmetingen van de adviesdienstverlening. De AFM heeft in 2007 en 2010 gekeken naar de adviesdienstverlening bij hypotheken. In 2011 is een rapport uitgebracht over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

De AFM vindt dit een goed moment om een nieuw onderzoek te doen naar de adviesdienstverlening. De aflopen periode is veel nieuwe wetgeving geformuleerd, zoals het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten en nieuwe vakbekwaamheidseisen. Deze wetgeving heeft als doel de kwaliteit van de financiële dienstverlening verder te verbeteren en heeft grote impact op de financiële markt. Veruit de meeste marktpartijen zijn hier in de ogen van de AFM voortvarend mee aan de slag gegaan.

De AFM verwacht dat haar onderzoek meer inzicht geeft in de bijdrage die de nieuwe wetgeving levert aan de kwaliteit van de adviesdienstverlening. De uitkomsten van dit onderzoek zullen echter geen sluitend antwoord  geven op de vraag of deze wetgeving inderdaad tot een verbetering leidt, omdat meerdere factoren van invloed zijn op de kwaliteit van de financiële dienstverlening. Het onderzoek is waardevol omdat het de AFM in staat stelt om een vergelijking te maken met eerdere en toekomstige kwaliteitsmetingen. Wij krijgen daarmee in beeld of de kwaliteitverbetering zich doorzet.

Op basis willekeurige steekproeven onderzoekt de AFM adviesdossiers van zelfstandige adviseurs, ketens, en aanbieders. De komende periode wordt gestart met arbeidsongeschiktheidsdossiers uit 2011 en 2013. Hierna wordt de kwaliteit van hypotheekdossiers uit 2014 onderzocht, in navolging van de eerdere metingen uit 2007 en 2010. De AFM zal haar bevindingen naar verwachting tegen het einde van dit jaar toelichten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel