Terug

Start 'AFM Consument&Panel'

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) begint in samenwerking met het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Gfk Panel Services een online consumentenpanel, genaamd 'AFM Consument&Panel'. Het panel gaat in juli 2014 van start.

Het doel van het AFM Consument&Panel is de stem van de consument mee laten wegen in ons toezicht zodat we deze taak effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren. We willen een vaste groep van minstens 250 consumenten periodiek vragen stellen en om input vragen. GfK Panel Services beheert het AFM Consument&Panel. We vullen het panel met mensen die de AFM hebben benaderd via ons Meldpunt Financiële Markten en mensen uit het grotere GfK consumentenpanel.

Voorbeelden van gebruik van het AFM Consument&Panel zijn:

  • Periodiek vragen we panelleden informatie en signalen door te sturen. Bijvoorbeeld: welke aanbiedingen voor financiële producten heeft u de afgelopen maand ontvangen over beleggen? Welke aanbiedingen heeft u gekregen op besloten websites met een wachtwoord?

  • De AFM legt vragen voor aan leden van het panel, bijvoorbeeld informatie die financiële instellingen aan de consument geven, zoals een webpagina of een advertentie. Eventueel aan specifieke leden, zoals particuliere beleggers.

  • In een forum bediscussieert het AFM Consument&Panel stellingen en kunnen leden op elkaar reageren. Bijvoorbeeld: Wat moet de AFM naast goed toezicht houden nog meer doen voor de consument?

Naast dit niet-representatieve panel blijft de AFM consumentenonderzoek doen, zoals de AFM Consumentenmonitor.

Het AFM Consument&Panel past in het bredere streven om effectief in dialoog te zijn met alle stakeholders. De mening en houding van de vraagzijde, van consumenten, is belangrijk voor de AFM bij het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel