Terug

Beter gebruik financiële indicatoren beursgenoteerde ondernemingen nodig

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen kunnen alternatieve, financiële prestatie-indicatoren consistenter en transparanter toepassen in persberichten. Dat is in het belang van beleggers. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat deze ondernemingen jaar-op-jaar in toenemende mate verschillende indicatoren gebruiken om de financiële prestaties in persberichten weer te geven.

Uit gesprekken die de AFM heeft gehouden met beleggers, analisten, de Vereniging van Effectenbezitters en Eumedion blijkt dat zij wel behoefte hebben aan indicatoren als autonome groei, netto schuldpositie en onderliggende EBIT om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van een onderneming. Des te belangrijker is het dat beleggers jaar-op-jaar dezelfde indicatoren, op een eenduidige wijze vastgesteld, met elkaar kunnen vergelijken.

Daarnaast heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) recent een consultatiedocument opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van de alternatieve, financiële prestatie-indicatoren gepubliceerd. Dit document bevat richtlijnen voor definiëring, berekening/aansluiting, vergelijkbaarheid, prominentie, presentatie en consistent gebruik van deze indicatoren. Het doel is om de transparantie en vergelijkbaarheid van financiële informatie te verhogen. De consultatieperiode, waarin marktpartijen kunnen reageren, loopt tot 14 mei 2014. ESMA verwacht de definitieve richtlijnen in het vierde kwartaal van 2014 te publiceren.

Onderzoek AFM

Vooruitlopend op het consultatiedocument van ESMA heeft de AFM een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze indicatoren in persberichten door beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

In het onderzoek is aandacht besteed aan indicatoren waar beleggers behoefte aan hebben, zoals autonome groei, nettoschuldpositie en onderliggende resultaat voor aftrek van rente en belasting (EBIT).

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:

  • De consistentie (jaar op jaar dezelfde financiële prestatie-indicatoren) in persberichten vooral sinds de tweede helft van 2011 is afgenomen. De grootste daling vond plaats bij de AEX-fondsen, waar een aantal ondernemingen eind 2012 het autonome omzetgroeicijfer niet heeft gepubliceerd. Ook bij de AMX ziet de AFM een afname van de consistentie. Omdat consistentie bij financiële prestatie-indicatoren van groot belang is voor beleggers, is het aan te bevelen dat indicatoren op consistente wijze worden gerapporteerd.
  • Indicatoren zoals autonome groei en nettoschuldpositie worden vooral door AEX en AMX-fondsen gerapporteerd. Het is aan te bevelen dat vooral in tijden van economische tegenwind ondernemingen transparant rapporteren over de berekening van de netto schuldpositie. 
  • Rapportage onderliggend resultaat is toegenomen. Voor gebruikers is het belangrijk dat ondernemingen transparant rapporteren over de berekening van het onderliggend resultaat. Het merendeel van de AEX fondsen rapporteert de berekening van het onderliggend resultaat. Bij de AMX, ASCX en lokaal genoteerde ondernemingen ontbreekt de berekening in de meeste gevallen. Transparantie over de berekening van deze door beleggers als belangrijk gekwalificeerde indicator vormt een belangrijk verbeterpunt.

De AFM roept marktpartijen op om te reageren op de consultatie van ESMA.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel