Terug

Schikkingen en maatregelen bij Rabobank wegens Libor

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft actie ondernomen bij Rabobank naar aanleiding van misdragingen bij de totstandkoming van de Libor en Euribor tarieven. Op aandringen van DNB heeft Rabobank disciplinaire maatregelen in de organisatie doorgevoerd en zijn bonussen ingetrokken.

Ook heeft Rabobank in nauw overleg met DNB het initiatief genomen om de interne organisatie te versterken om voortaan dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en de bedrijfscultuur te verbeteren. Naast deze maatregelen betaalt Rabobank Eur € 70 mln in het kader van een transactie met het OM ter afwikkeling van het Libor en Euribor dossier.           

Interne bedrijfsvoering was niet op orde blijkt uit onderzoek DNB (i.s.m. AFM)

DNB heeft een omvangrijk onderzoek uitgevoerd, waaraan de AFM een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd. Uit het onderzoek van DNB blijkt dat Rabobank haar interne organisatie niet goed op orde had. Zo konden er misdragingen plaatsvinden bij het doorgeven van tarieven voor Libor en Euribor. DNB meent dat in de periode van 2006 tot eind 2012 sprake is van ernstige overtredingen van de regels om de beheerste en integere bedrijfsvoering op orde te hebben. Rabobank heeft volledige medewerking verleend aan dit onderzoek.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel