Terug

Veel reacties op de consultatie van het dienstverleningsdocument

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft zestig reacties van verschillende marktpartijen ontvangen op haar voorstellen voor het nieuwe, standaard dienstverleningsdocument. Dit document is erg belangrijk voor consumenten, omdat ze hiermee een goede vergelijking kunnen maken tussen de dienstverlening en kosten van verschillende partijen. De AFM stelt het daarom zeer op prijs dat veel partijen zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van een goed dienstverleningsdocument.

De marktconsultatie liep tot 1 februari. De AFM neemt alle reacties in overweging om zo te komen tot een beter en werkbaar standaard dienstverleningsdocument.

Omdat er veel voorstellen voor verbetering zijn binnengekomen, is het helaas niet mogelijk om op elke suggestie afzonderlijk te reageren. Wel volgt er binnenkort een algemene reactie, waarin de diverse opmerkingen op hoofdlijnen worden behandeld. De AFM zal toelichten hoe de reacties zijn opgepakt en welke beweegreden ze daarvoor heeft.

Vanaf 1 juli 2013 werken alle adviseurs, bemiddelaars en aanbieders met het nieuwe dienstverleningsdocument. Hierin staat informatie over de aard en reikwijdte, kosten en de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

Na de terugkoppeling zullen de wijzigingen doorgevoerd worden in de Nadere regelgeving gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). Hiervan volgt later een formele consultatie.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel