Terug

Europese database met bevindingen uit toezicht op accountantsorganisaties gelanceerd

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Onafhankelijke toezichthouders op accountantsorganisaties uit 27 Europese landen hebben een gemeenschappelijke database gelanceerd om bevindingen uit hun toezicht te verzamelen en te delen.

Deze niet-openbare database zal bevindingen gaan bevatten uit toezichtonderzoeken bij de tien grootste Europese netwerken van accountantsorganisaties (PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO, Grant Thornton, Nexia, Baker Tilly, Mazars en Moore Stephens). Het gaat daarbij alleen om bevindingen uit onderzoeken naar de controlewerkzaamheden bij organisaties van openbaar belang (OOB’s). 

Toezichtonderzoeken bij accountantsorganisaties met een vergunning om wettelijke controles uit te voeren bij OOB’s worden periodiek uitgevoerd en hebben ten doel de kwaliteit van de wettelijke controles te verbeteren. Doorgaans omvatten deze onderzoeken zowel de beoordeling van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie als de toetsing van een aantal controledossiers op de naleving van relevante professionele normen. De database zal bijdragen aan een consistente interpretatie door de Europese toezichthouders van uitkomsten van toezichtonderzoeken en aan het ontwikkelen van gemeenschappelijke werkwijzen bij het herstellen van tekortkomingen in de kwaliteit van wettelijke controles.

Het project is een initiatief van de Europese Audit Inspection Group (EAIG) die werd opgericht in 2011. De AFM is lid van de EAIG. De EAIG biedt Europese toezichthouders op accountantsorganisaties een platform voor samenwerking binnen de kaders van de achtste EU Richtlijn 2006/43/EG.

De EAIG zal de database gebruiken om vast te stellen of er gemeenschappelijke bevindingen zijn bij een specifiek accountantsnetwerk of bij de praktische toepassing van specifieke controlestandaarden door accountantsnetwerken. Deze bevindingen zullen aan de orde komen bij de dialoog die de EAIG voortdurend heeft met de accountantsnetwerken, de beroepsorganisaties en de opstellers van standaarden, zoals de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) en de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

Voor vragen hierover kunt u een mail sturen aan wta@afm.nl.

Meer informatie

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel