Terug

IOSCO publiceert best practices voor toezicht op gestructureerde producten

Internationaal Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

IOSCO heeft op 18 april op haar website een consultatierapport over best practices bij het toezicht op gestructureerde producten gepubliceerd. Doel van het rapport is om toezichthouders een toolkit aan te reiken die kan helpen bij goed toezicht houden op gestructureerde producten.

Zo zijn er voor de verschillende ‘regulatory approaches’ best practices opgesteld. Sommige toezichthouders richten zich namelijk meer op transparantie, bijvoorbeeld over de kosten die in het product zitten, de verschillende risico’s die worden gepresenteerd en de wijze waarop (toekomstige) rendementen worden weergegeven. Andere toezichthouders kiezen ervoor om het productontwikkelingsproces als belangrijkste element van toezicht te gebruiken. Een derde variant is dat het toezicht zich meer richt op het intermediair.

De AFM is van mening dat voor gestructureerde producten hetzelfde regime zou moeten gelden als voor andere producten (zoals levensverzekeringen en spaarproducten) en dat hierbij dus ook het toezicht op het productontwikkelingsproces erg nuttig kan zijn.
 
De AFM is een van de opstellers van dit rapport vanuit haar lidmaatschap van de Taskforce on Unregulated Markets and Products. De medeopstellers waren Australië, Japan, Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel