Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan Qfin Solutions B.V.

Maatregel

Update 16 oktober 2012: adresgegevens verwijderd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 5 juni 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan Qfin Solutions B.V., handelend onder de naam Hypotheekadvies Delft, omdat Hypotheekadvies Delft niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Hypotheekadvies Delft niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de artikelen 4:9, 4:10, 4:11, 4:15 en/of 4:75 van de Wet op het financieel toezicht.

Hypotheekadvies Delft bezit een vergunning van de AFM. Daarom moet zij onder meer zorgen voor een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf, en moet het beleid worden bepaald door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. De AFM heeft reden om te vermoeden dat Hypotheekadvies Delft niet aan deze wettelijke voorschriften voldoet. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van de Wet op het financieel toezicht.

Hypotheekadvies Delft heeft een deel van de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Een deel van de verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd. Iedere dag dat Hypotheekadvies Delft niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €4.000, tot een maximum van in totaal €80.000.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

De AFM vraagt het publiek om informatie over Hypotheekadvies Delft te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis). 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel