Terug

AFM legt handel Swedish Automobile N.V. stil

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM maakt bekend dat zij een aanwijzing heeft gegeven om de navolgende handel op te schorten.

Uitgevende instelling: Swedish Automobile N.V.
Financieel instrument: aandeel
ISIN code: NL0009816248
Reden om op te schorten: in afwachting persbericht
Op verzoek van marktexploitant/beleggingsonderneming? Nee

Datum 7 September 2011
Vanaf 09:00 uur CET
Tot nader bericht

Deze aanwijzing is gegeven aan marktexploitanten (op basis van art. 5:32h Wft) en/of aan een beleggingsonderneming (op basis van art. 4:4b, Wft) die in Nederland een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert en/of een beleggingsonderneming die in Nederland het bedrijf uitoefent van beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel