Terug

AFM legt last onder dwangsom op aan VDHT Apparel Europe Holding N.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) heeft op 4 november 2011 een last onder dwangsom opgelegd aan VDHT Apparel Europe Holding N.V. omdat ze niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat VDHT Apparel Europe Holding N.V. effecten heeft aangeboden aan het publiek, of nog steeds aanbiedt, zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.

VDHT Apparel Europe Holding N.V. biedt het publiek vermoedelijk de mogelijkheid om aandelen te kopen in VDHT Apparel Europe Holding N.V. Deze N.V. zou een doorstart zijn van het in november 2009 failliet verklaarde Van der Heijden Textiles Europe Inventory Solutions B.V. Het is verboden om effecten aan te bieden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus. Hiermee wordt artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. De AFM heeft de verzochte informatie nodig om vast te stellen of inderdaad sprake is van het overtreden van deze wet.

VDHT Apparel Europe Holding N.V. heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de maximale dwangsom van €80.000 te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

De AFM vraagt het publiek om informatie over VDHT Apparel Europe Holding N.V. te delen met de AFM. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel