Terug

AFM legt boete op voor marktmanipulatie aan de heer J.L. van den Heuvel

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

UPDATE 18 mei 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 november 2010 een bestuurlijke boete opgelegd aan de heer J.L. van den Heuvel. Deze boete is opgelegd omdat de heer Van den Heuvel naar het oordeel van de AFM het verbod op marktmanipulatie heeft overtreden. De AFM heeft de boete gematigd van € 96.000 naar  € 24.000.

De heer Van den Heuvel heeft naar het oordeel van de AFM het verbod op marktmanipulatie overtreden. De heer Van den Heuvel, houder van een substantiële deelneming in het beursgenoteerde fonds Batenburg Beheer N.V. (Batenburg), heeft van 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2008 een aantal transacties verricht in aandelen Batenburg. Met het verrichten van kleine kooptransacties, vaak laat op de handelsdag, heeft de heer Van den Heuvel een verhoging van de koers van het aandeel Batenburg veroorzaakt. Hierdoor wordt de koers in het aandeel Batenburg op een kunstmatig hoog niveau gezet. Uit verklaringen van de heer Van den Heuvel bleek dat het daadwerkelijk zijn bedoeling was om op deze manier de koers van het aandeel Batenburg te verhogen.

Naar het oordeel van de AFM heeft de heer Van den Heuvel hiermee in strijd gehandeld met artikel 5:58, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze bepaling verbiedt een ieder die actief is op de financiële markten om de markt te manipuleren.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.
Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel