Terug

AFM start met toezicht op kredietbeoordelaars

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat toezicht houden op kredietbeoordelaars, ofwel Credit Rating Agencies (CRA’s). Deze week is de Europese Verordening die erin voorziet dat CRA’s in Europa onder toezicht komen te staan effectief in werking getreden. Het ministerie van Financiën heeft de AFM aangewezen als toezichthouder op de ratingbureaus.

In de periode tussen 7 juni 2010 en 7 september 2010 moeten alle in Europa actieve CRA’s bij CESR een registratie aanvragen. Bij CRA’s die in meerdere EU landen actief zijn worden de registratieaanvragen door toezichthouders van verschillende landen behandeld. Ook na registratie wordt het toezicht voorlopig uitgevoerd door deze zogenoemde ‘Colleges’. Op zijn vroegst per 1 januari 2011 zal het grootste deel van het toezicht op CRA’s overgaan in de nog op te zetten Europees brede toezichthouder ‘European Securities and Markets Authority (ESMA).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel