Terug

Reactie op mediaberichten over AFM-brief provisies

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Diverse media hebben woensdag en donderdag aandacht besteed aan een brief van de AFM aan het ministerie van Financiƫn over hoge provisies voor verzekeringen. De AFM hecht eraan te benadrukken dat dit document per brief van de minister van Financiƫn aan de Tweede Kamer op 16 juni openbaar is gemaakt.

De brief betreft een inventarisatie onder zes grootste aanbieders en samenstellers van koopsompolissen (kredietbeschermers en woonlastenverzekeringen) over de hoogte van de provisies die zij betalen aan de bemiddelaars die deze producten aan de consument verkochten. De AFM benadrukt dat het een beperkt aantal bemiddelaars betreft die grootschalig koopsompolissen tegen hoge provisies bemiddelden.Mede naar aanleiding van de in de AFM-brief gepresenteerde feiten over de hoge provisies, heeft de wetgever de regels voor passende provisie en transparantie (zoals vastgelegd in het Bgfo) vanaf 1 januari 2010 ook van toepassing gemaakt op betalingsbeschermers, de categorie waar de koopsompolissen veelal onder vallen.De AFM heeft sinds juli 2008 de mogelijkheid om bemiddelaars aan te spreken op de betalingsbeschermers, waaronder de koopsompolissen. Vóór die tijd waren adviezen over deze producten in combinatie met een krediet vrijgesteld van de adviesregels en had de AFM geen grondslag om de adviezen hierover te onderzoeken. De AFM adviseerde in haar marktbrede onderzoek naar hypotheekadviezen van 2007 de wetgever om de vrijstelling voor deze verzekeringen op te heffen, en dus de regelgeving aan te scherpen. Dat is per 1 juli 2008 gebeurd.De AFM heeft al eerder aangekondigd dat de controle op de naleving van deze nieuwe regels een speerpunt is in het toezicht. Dit zal mogelijk leiden tot formele maatregelen, zoals boetes.De brief van de AFM is te vinden via de brief van de minister van Financiën d.d. 16 juni onder de bijlagen.Of gebruik de directe link naar de bijlage bij brief minister: brief naar het ministerie van Financiën

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel