Terug

AFM publiceert last onder dwangsom Woondirekt

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt op grond van artikel 8 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het fi nancieel toezicht (Wft) jo artikel 5 Tijdelijke regeling invoering Wft jo artikel 83, eerste lid, Wet financiële dienstverlening (Wfd), bekend dat zij op 15 november 2006, een last onder dwangsom heeft opgelegd aan: Woondirekt B.V., Pim Mulierlaan 11, 8443 DA te Heerenveen.

De last onder dwangsom is opgelegd wegens overtreding van artikel 68, tweede lid, Wfd, zijnde het niet voldoen aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft Woondirekt B.V. om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestond dat Woondirekt B.V. handelde in strijd met artikel 10 Wfd (het verbod om financiële diensten te verlenen zonder daartoe van de toezichthouder een vergunning te hebben verkregen).

De dwangsom is thans geheel verbeurd, aangezien door Woondirekt B.V. tot op heden geen uitvoering is gegeven aan de last. (Toezichtslijn AFM: 0900-5400, 0,35 euro per gesprek).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel