Dienstverleningsdocument: weet wat je kunt verwachten

Het DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur. Alle financieel dienstverleners werken met hetzelfde standaard document. Je kan daarom een goede vergelijking maken tussen verschillende adviseurs.

Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. Vraag daarnaar bij je adviseur.

Let op: in 2023 wordt het DVD vervangen door de vergelijkingskaart. Op de informatiepagina voor financieel dienstverleners staat meer informatie.

Verplichting

Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Het dienstverleningsdocument is een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Verschillende soorten dienstverleningsdocument

Er zijn vier verschillende type dienstverleningsdocumenten: gericht op een hypotheekvraag, opbouwen van vermogen, werkgeverspensioen en het afdekken van risico’s.
Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij de volgende producten:

• Uitvaartverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Bankspaarproducten
• Deelnemingen in een beleggingsfonds
• Hypotheken
• Betalingsbeschermers
• Overlijdensrisicoverzekeringen
• Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

In de leeswijzer dienstverleningsdocument (PDF) staat een toelichting op de opbouw van het dienstverleningsdocument