Commitment Verzekeringen B.V.

Commitment Verzekeringen B.V.

Below you will find information from the register financial service providers.

Statutory name Commitment Verzekeringen B.V.
Trade name Commitment Verzekeringen B.V.
License number 12009074
Place of residence Achterbergsestraatweg 1, 3911CR, Rhenen
Country Nederland
KvK 08071011

Financial service Product Date of entrance End date
Financial serviceAdviserenProductBetaalrekeningenDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceAdviserenProductConsumptief kredietDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceAdviserenProductDeelnemingsrechten in beleggingsinstellingenDate of entrance01 jul 2008End date
Financial serviceAdviserenProductElektronisch geldDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceAdviserenProductHypothecair kredietDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceAdviserenProductInkomensverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductPensioenverzekeringenDate of entrance01 jan 2012End date
Financial serviceAdviserenProductPremiepensioenvorderingenDate of entrance01 jan 2012End date
Financial serviceAdviserenProductSchadeverzekeringen particulierDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductSchadeverzekeringen zakelijkDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductSpaarrekeningenDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceAdviserenProductVermogenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceAdviserenProductZorgverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date

Applications

Financial service Product Date of entrance End date
Financial serviceBemiddelenProductBetaalrekeningenDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceBemiddelenProductConsumptief kredietDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceBemiddelenProductElektronisch geldDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceBemiddelenProductHypothecair kredietDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceBemiddelenProductInkomensverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductPensioenverzekeringenDate of entrance01 jan 2012End date
Financial serviceBemiddelenProductPremiepensioenvorderingenDate of entrance01 jan 2012End date
Financial serviceBemiddelenProductSchadeverzekeringen particulierDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductSchadeverzekeringen zakelijkDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductSpaarrekeningenDate of entrance20 oct 2006End date
Financial serviceBemiddelenProductVermogenDate of entrance01 jan 2014End date
Financial serviceBemiddelenProductZorgverzekeringenDate of entrance01 jan 2014End date

Policymakers

Name License number
NameG.H.M. de WitLicense number12009074
NameN.J.W.A. WagenvoortLicense number12009074

Date last update: 04 February 2023