Back

Monuta Uitvaartverzorging N.V.

Below you will find information from the register financial service providers. The information has been provided by the organisation.

  • Statutory name Monuta Uitvaartverzorging N.V.
  • Trade name Monuta Uitvaartverzorging N.V., 't Statenhuys, 't Statenhuys Uitvaartverzorging, Arcada Uitvaartverzorging, Algemene Begrafenisonderneming West Brabant, Begrafenis- en Crematieverzorging Sint MartinusTegelen, Begrafenisonderneming A.A. Blom, Begrafenisonderneming H. Verstraten, Begrafenisonderneming L. Jol, Begrafenisonderneming Van Gestel, Begrafenisonderneming W. Hoffman, D.Th. Dalmolen en Zonen, Gelderse Begrafenisverzorging Postma & Hesselink, Het Rouwcentrum Scheveningen, Monuta Haerens, Monuta Lamee, Monuta St. Martinus, Monuta Uitvaartverzorging N.V., Monuta Van der Togt, Monuta Wauben, Mounta Eenvoud, Rouwcentrum Bloemendaal, Uitvaartcentrum Benelux, Uitvaartverzorging W.H.J. van den Toorn
  • Place of residence Apeldoorn
  • Country Nederland
  • KvK 08054732

Associated mediators via

Statutory name Trade name Place of residence Date of entrance
Monuta Verzekeringen N.V. Trade name Monuta Verzekeringen N.V., Monuta Verzekeringen N.V. Place of residence Apeldoorn

Date last update: 20 October 2020

Share information

Share on: Share this